Spotkanie oddziału Łódź 08.12.2016

2016-12-18

W dniu 8 grudnia, dzięki uprzejmości PIP OIP w Łodzi, odbyło się spotkanie członków naszego oddziału w siedzibie OIP w Łodzi. 

Spotkanie miało szczególny charakter z uwagi na zaproszonych gości, a byli to: Pani nadinspektor Dagmara Kupka, Prezes Zarządu Głównego OSPSBHP Elżbieta Bożejewicz, Członek Zarządu OSPSBHP z Odziału Kraków - Pan Waldemar Dudek.

Pani nadinspektor Dagmara Kupka poprowadziła wykład a później dyskusję nt. odpowiedzialności zawodowej pracowników służby bhp. Jest to temat szczególnie istotny mając na uwadze oczekiwania procodawców w stosunku do naszej grupy zawodowej.

Następnie Pani Elżbieta Bożejewicz przedstwiła prezentację nt. „Zasad etyki zawodowej Pracowników służby BHP” prygotowanej przez Zarząd Główny Stowarzyszenia. Etyka zawodowa jest tematem zawsze wrażliwym a zarazem podstwowym w każdej grupie zawodowej.  Również na naszym spotkaniu wzbudzała liczne komentarze i dyskusje.

Ostatnim z planowanych wystąpień była prezentacja nt. założeń do powstania "Samorządu Zawodowego Pracowników BHP" przekazana przez Członka Zarządu OSPSBHP  Odział Kraków Pana Waldemara Dudka. Temat arcyciekawy odnoszący się do umocnienia prawnego oraz zwiększenia prestiżu naszej grupy zawodowej.  

Po wszystkich prelekcajch omówiono sprawy bieżące oddziału i plany na 2017 r. Przyjęto to gorona naszych Koleżanek i Kolegów trzech nowych członków.

Zarząd